Öngörü ve Amacımız

1990 yılında kurulan derneğimiz, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere bir çok etkinlik düzenlemekte veya yapılan etkinliklere çeşitli katkılar sağlamaktadır.

Amaçlarımız doğrultusunda hareket ederken, önceliğimiz her zaman gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitim ve öğretimine destek olmak yönündedir. Çünkü biliyoruz ki, bilginin ışığı ile aydınlanmış bir nesil yarınlarımızın daha parlak  olmasını sağlayacaktır.

Yaşadığımız toprağımıza, denizimize kısaca DOĞA’ mıza sahip çıkmak; Atalarımızın emanetini çocuklarımıza, onlarında çocuklarına tertemiz bırakmak hepimiz için bir yaşam felsefesidir. Bu felsefe doğrultusunda yürüttüğümüz ve desteklediğimiz tüm çalışmalara aralıksız devam etmekteyiz ve edeceğiz.

Bizi biz yapan değerleri koruyarak, yöremizi,  kültürümüz tanıtmanın öneminin bilincinde tüm yöre halkı  ve canlıları için yüksek yaşam kalitesi hedeflemekteyiz.